image0(2).png

Om projektet

Musiksagan Om jag bodde på månen

Ett ensamt ‘jag’ vaknar på en segelbåt mitt ute på världshavet och en astronaut färdas kallsvettig längs månens kalla yta, så börjar den poetiska berättelsen “Om jag bodde på månen”.

 

I ett alternativt universum där ingenting riktigt fungerar enligt den logik vi är vana vid söker två personer efter sig själva och varandra. Musikteatern kan tolkas som en aningen surrealistisk berättelse om ett ‘jag’, en astronaut och ett gott slut, eller också, kan den ses som kritik mot hur hela dagens samhälle är uppbyggt: “Vi måste inte leta på månen efter det som redan finns inuti oss själva”. Föreställningen är en uppmaning till varje medmänniska att bara vara sig själv. 

 

Musikteatern “Om jag bodde på månen” var tänkt att ha premiär den 6’e maj 2020 i Folkparken, Rotundan, Lund. På grund av smittspridningen av coronaviruset blev denna föreställning dock en omöjlighet sedan repetitioner samt genomförande av föreställning med publik nu inte längre var möjligt. Den rådande situationen förändrade projektet kraftigt och resulterade i att musikteatern nu istället släpps som en digital musiksaga. 

 

Den digitala musiksagan bygger på precis samma manus, med undantag för fåtalet ändringar, som den ursprungliga musikteatern “Om jag bodde på månen”. Musiken framförs av en digital orkester tillsammans med körer och solister inspelade i studio. Musiksagan släpps i juni 2020 på Spotify. 

Stort tack till alla medverkande som flitigt repeterat och spelat in trots alla oförutsägbara motgångar! 

Astronaut-bild.PNG